Trần tôn

Trần tôn

  • BA00432

Liên hệ tư vấn:

02213 594 5942

Đặc điểm của Trần Tôn 3 Lớp, Trần Tôn Panel

  • Cách âm cách nhiệt tốt
  • Thẩm mỹ cao
  • Tiết kiệm khung xương
  • Dễ dàng thi công lắp đặt
  • Chiều dài linh hoạt
  • Dễ vận chuyển.
  • Độ bền cao.
  • Dễ thi công